23.09. UDÁLOSTI: Památka UNESCO – Kutná Hora

Mgr. Ingrid Mendlíková

Už 13. září se vydaly obě sedmé třídy se svými třídními učitelkami na exkurzi do Kutné Hory. Navštívili jsme chrám svaté Barbory, České muzeum stříbra Hrádek, rodný dům J. K. Tyla a mincovnu ve Vlašském dvoře.

více

23.09. UDÁLOSTI: Zámek v Lánech a Lidice

Mgr. Ingrid Mendlíková

Naše škola využila nabídky Správy Pražského hradu, která ve dnech 6. a 7. září zpřístupnila při příležitosti stého výročí založení Československa letní sídlo našich prezidentů – zámek v Lánech. Pro školní skupiny bylo rezervované dopoledne prvního dne. O prohlídku byl veliký zájem, my jsme měli štěstí, že paní ředitelka zareagovala okamžitě a že se nám podařilo získat povolení k návštěvě. Prohlédli jsme si místa, do nichž se zpravidla dostanou kromě prezidenta a první dámy jen oficiální návštěvy prezidenta.

více

19.09. SOUTĚŽE: Běh okolo Pískováku

Mgr. Jiří Kužel

Běh okolo Pískováku (7. ročník). 10. a 11. září 2018 proběhla soutěž ve vytrvalostním běhu pro žáky I. stupně. Letošní rok byl však trochu netradiční, protože se neběželo kolem Pískováku, ale kolem čističky odpadních vod (ČOV). Počasí bylo ideální.

více

13.09. UDÁLOSTI: Výlet 5.A a 6.A

Ing. Tereza Charousková

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 třídy 5.A a 6.A navštívily Festival Jičín - město pohádky. Žáci zhlédli melodrama zkomponované z balady Polednice, Vodník, Svatební košile a Holoubek od Karla Jaromíra Erbena.

13.09. OZNÁMENÍ: Zájmové kroužky

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Vážení rodiče, přehled kroužků naleznete v sekci základní škola, zájmové kroužky. Taneční kroužek paní Erny Březinové bude zahájen od 1. 1. 2019. Děkuji za pochopení.

6.09. SOUTĚŽE: Logická olympiáda

Ing. Šárka Švábková

Do konce září se mohou všichni žáci školy zaregistrovat do nominačního kola celostátní soutěže Logická olympiáda. Více informací o soutěži získáte na stránkách soutěže https://www.logickaolympiada.cz/ nebo u p. uč. Švábkové.

2.09. MŠ: Webové stránky MŠ

Ing. Šárka Švábková

Mateřská škola má nové webové stránky. Naleznete je na adrese: https://ms.zsdb.cz/.

27.08. OZNÁMENÍ: Školní družina

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Vážení rodiče, všichni žáci, kteří podali přihlášku do školní družiny, byli přijati. Žádáme rodiče žáků prvních tříd o vyzvednutí Zápisního lístku do ŠD dne 3. 9. 2018. Žákům druhých a třetích tříd bude Zápisní lístek předán třídní učitelkou.

24.08. OZNÁMENÍ: Zahájení nového školního roku

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Vážení rodiče, nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018. Slavnostní zahájení pro prvňáčky bude na školním dvoře od 7.50 hodin. Stejně tak i pro některé žáky devátých tříd, kteří budou patrony našich nových školáků. Ostatní žáci zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách v 7.50 hodin. Konec vyučování bude v 8.35 hodin. Školní družina je v provozu od úterý 4. 9. 2018.

19.08. OZNÁMENÍ: Recyklohraní

Mgr. Jaroslava Konývková

Blíží se začátek nového školního roku a proto připomínáme, že u nás ve škole máme sběrné místo Ekolampu. Tak jako v minulých letech můžete úsporné žárovky přinést osobně nebo je poslat po dětech. Sbíráme pouze žárovky, které nemají poškozeny skleněný obal.

více