23.06. UDÁLOSTI: Hudební vystoupení

Mgr. Jaroslava Konývková

Včera proběhlo na naší škole hudební vystoupení s názvem „Drogy, média a (rocková) hudba". Umělci, kteří v současné době působí ve skupině No-problem, provedli žáky hudební historií i současností. Na názorných příkladech osudu umělců ukázali dětem, jak zhoubně působí užívání jakýchkoli návykových látek. Bližší informace na adrese www.preventivniprogram.cz. Fotogalerie

21.06. UDÁLOSTI: I deváťáci si umí hrát

Mgr. Jaroslava Konývková

Matematika je předmět, který není u žáků moc oblíbený. Některé kapitoly jsou více náročné, některé jsou přijatelné i pro žáky, kterým logické uvažování dělá problémy. Žáci 9. třídy se v závěru školního roku zabývali rýsováním, které je zaujalo. Sestavy z krychliček se všem podařilo načrtnout i narýsovat. K rýsování jsme použili kostky ze stavebnic, se kterými si hrají malé děti. A v ty se změnili již vycházející, patnáctiletí žáci našich devátých tříd. Jak je kostky zaujaly a co dokázali kluci a holky z devítek postavit si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

14.06. UDÁLOSTI: Výlet žáků 8. třídy

Mgr. Jaroslava Konývková

Posíláme pozdrav všem čtenářům webových stránek naší školy z výletu žáků 8. třídy. Jsme v rekreačním středisku Pilák ve Žďáru nad Sázavou. Fotogalerie

9.06. OZNÁMENÍ: Vysloužilé úsporné žárovky

Mgr. Jaroslava Konývková

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí. Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů. "Úsporky" do koše nepatří.

více

6.06. OZNÁMENÍ: Sběr baterií

Mgr. Jaroslava Konývková

Oznamujeme, že v letošním školním roce bude ukončen sběr baterií 9. 6. Baterie začneme znovu sbírat se začátkem školního roku 2017 - 2018.

25.05. UDÁLOSTI: Výstava hraček

Mgr. Ingrid Mendlíková

Zavzpomínejte si, jak si hráli vaši rodiče a prarodiče. Dříve měli dřevěný vozíček a hráli si s ním několik hodin. Dnes si vezmou děti do ruky mobil a také si hrají několik hodin. Spousty her. Naši prarodiče si vystačili s plyšovým medvídkem a houpacím kohoutem, naši rodiče postoupili do éry plastových autíček a společenských her. Všechen svůj čas trávili venku, protože neznali počítač, mobil a další "moderní vymoženosti". Pozvánka na výstavu

více

25.05. UDÁLOSTI: Knihovna on-line

Ing. Šárka Švábková

Žáci pátých tříd se v hodině informatiky učili vyhledávat knihy, které jsou v dolnobousovské knihovně. Byli seznámeni s možností zarezervování momentálně vypůjčených knih, dověděli se, jak prodloužit zápůjční dobu... a to vše on-line. Děti tentokrát nešly do knihovny, ale paní knihovnice Ing. Dita Říhová přišla za nimi do počítačové učebny. Každý žák si mohl pod jejím vedením vyzkoušet on-line vyhledávání konkrétních knih a prostřednictvím internetu nahlédnout do Národní knihovny v Praze. Paní Říhové tímto děkujeme.

22.05. UDÁLOSTI: Exkurze do Prahy a Lidic

Mgr. Jaroslava Konývková

 16. května 2017 se žáci 8. třídy a 9.B zúčastnili exkurze do Prahy do Židovského muzea a do Památníku v Lidicích. V Praze jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna, spolu s paní učitelkou Mendlíkovou, se účastnila výukového programu v muzeu a následně navštívili hřbitov a synagogy. Druhá skupina byla se mnou a my jsme měli v programu podrobnější prohlídky synagog a hřbitova.

více

17.05. MŠ: Zápis do MŠ

Eva Jirků

Ve dnech 4. a 5. května 2017 proběhl v naší mateřské škole zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Celkem bylo přijato 42 dětí z Dolního Bousova a okolních obcí. Během zápisu měly děti možnost pohrát si ve třídě, prohlédnout si zázemí školky a výrobky ostatních dětí z mateřské školy. Starší děti ze školky si jako upomínku pro své nové kamarády připravily malý dáreček. Od září se na všechny děti těší kolektiv MŠ a hlavně jejich noví kamarádi.