Stránka 1 z 2  > >>

26.06. MŠ: Olympiáda

Radka Jenčková

Na začátku června připravila devátá třída pod vedením paní učitelky Konývkové olympiádu pro děti z mateřské školy. Tato akce probíhala po dobu dvou dnů na sportovním hřišti vedle koupaliště. Deváťáci připravili různé soutěže např.: skákání v pytli, běh, stavění z kostek. Děti z MŠ byly rozděleny do čtyř skupin. Po dokončení všech úkolů byly vyhlášeny výsledky. Všechny děti dostaly za odměnu medaile a sladkosti. Děti si olympiádu velmi užily. Touto cestou bychom chtěli poděkovat celé deváté třídě a paní učitelce Konývkové za krásně strávené dopoledne. A při této příležitosti přejeme všem deváťákům šťastné vykročení do další etapy jejich života.

26.06. MŠ: Dětský den v MŠ

Radka Jenčková

Dne 1. 6. 2018 proběhla v MŠ akce ke Dni dětí. Paní učitelky ze všech tříd připravily pro děti několik stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. U některých stanovišť se do plnění úkolů zapojili i rodiče. Po splnění všech úkolů děti dostaly sladkou odměnu a diplom. Potom následovala volná zábava na zahradě, kde měli rodiče příležitost podívat se na nové hrací prvky. I přes nepříznivé počasí se celá akce povedla. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Kolektiv MŠ se těší na další společné akce, které nás čekají v příštím roce. Celý kolektiv MŠ přeje krásné slunečné léto a těšíme se na Vás v září.

10.05. MŠ: Čarodějnická dílnička

Radka Jenčková

Ve středu 23. dubna odpoledne se v MŠ ve třídě Sluníčka pořádala "Čarodějnická dílnička". Rodiče si zde spolu s dětmi mohli vyrobit čarodějnici z papírového kornoutu. Dopoledne děti vše potřebné připravily a vybarvily a odpoledne s rodiči už jen lepily, stříhaly a dekorovaly. Fotogalerie

více

27.04. MŠ: Zápis do MŠ

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vás srdečně zve na zápis do Mateřské školy na školní rok 2018-2019, který se koná: čtvrtek 3. 5. 2018 od 12.00 - 15.00 hod., pátek 4. 5. 2018 od 12.00 - 15.00 hod. (I.tř. Koťata, ul. Zahradní 534). K zápisu přineste: vyplněnou žádost o přijetí (potvrzení lékaře) + dotazník (jsou ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v kanceláři MŠ), rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o státním občanství dítěte cizince, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště rodičů. Pro více informací volejte: 778 061 732. Těšíme se na Vás. Kolektiv Mateřské školy.

 

24.04. MŠ: Koťata pomáhala Zemi!

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Třída mateřské školy "Koťata" se v týdnu 16.-20. 4. 2018 věnovala environmentální výchově. Děti se naučily třídit odpad, znát barvy kontejnerů, využívat PET lahve ve výtvarné činnosti, hudební výchově i při cvičení. Uvědomily si nutnost ochrany životního prostředí na naší planetě Zemi. Na závěr týdne děti pomocí p. uč. Aleny Svobodové a praktikantky Terezy Jonášové vysbíraly odpad kolem mateřské školy a zdravotního střediska. Úlovek nebyl velký. Podívejte se! O to více nás práce pro naší planetu těšila.Fotogalerie

23.03. MŠ: Vynášení zimy

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Smrt nesem ze vsi, kde jsi jaro, kde jsi? Za zvuku známého říkadla vykročily děti z celé školky na vynášení paní zimy "Morany". Průvod prošel náměstím, pokračoval kolem DPS až ke Klenici. Zde děti, za zpěvu písní, hodily Smrtku do vody. A podařilo se. K veliké radosti Morana krásně odplavala. Na zpáteční cestě se děti zastavily u staré, vykotlané vrby, kde probudily broučky, které na podzim uspaly a odnesly si je s sebou do MŠ. Ať žije jaro!Fotogalerie

24.02. MŠ: Karneval

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

V únoru se děti ze třídy ,,Koťata" převlékly za své oblíbené hrdiny, pohádkové postavy a společně se zastupující paní učitelkou Evou Tomínovu uspořádaly třídní karneval. Celé dopoledne bylo ve znamení radosti, zpěvu, tance a netradičních soutěží. Již nyní se společně s dětmi těšíme na další zábavné dopoledne prožité v naší mateřské škole. 

 

18.01. MŠ: Zimní radovánky

Marcela Vodhánělová

Konečně nám napadl sníh. Děti ze Včeliček prožívají zimní radovánky na své zahradě. Fotogalerie

18.01. MŠ: Achatina Reticulata

Marcela Vodhánělová

Děti ze Včeliček mají nová zvířátka,kamarády, o které se starají. Fotogalarie

6.12. MŠ: Uspávání broučků

Radka Jenčková

1. listopadu proběhla první společná akce mateřské školy s rodiči pod názvem Uspávání broučků. Děti si ve svých třídách vyrobily během dopoledne broučky a v pozdních odpoledních hodinách téhož dne je šly společně s učitelkami MŠ a s rodiči uspat na louku za Domem pečovatelské služby. Tam jim děti zazpívaly písničku na dobrou noc a uložily je k zimnímu spánku do starého vykotlaného stromu.

5.12. MŠ: Podzimní akce s rodiči

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Veselé strašení a ještě něco navíc - to byla úspěšná akce u Koťat pod vedením paní učitelky Alenky Svobodové. Po úvodní motivační pohádce ,, Tykvíkovo dobrodružství " se děti společně s rodiči a prarodiči pustily do zdobení dýní. O nápady nebyla nouze a tak jsme brzy vytvořili krásnou společnou výstavu strašidel z dýní. A ještě něco navíc? To byla sladká odměna v podobě dýňového perníků se šlehačkou, čaje a kávy. Jen se po dobrotě zaprášilo. Zájem o akci nás velmi potěšil. Těšíme se na další. Učitelky od Koťat. Fotogalerie

20.11. MŠ: Rodinné dýňování

Marcela Vodhánělová

Velmi zdařilou akcí se stalo ve čtvrtek 16. 11. 2017 "RODINNÉ DÝŇOVÁNÍ" u Včeliček. Rodiče si společně s dětmi vyzkoušeli svoji dovednost a obratnost při zdobení a dlabání dýní, kterými poté zkrášlili prostor před vstupem do MŠ. Děkujeme rodičům za účast a těšíme se na další společné akce. Fotogalerie

18.10. MŠ: Poděkování

Marie Ryklová

V sobotu, dne 14. 10. 2017, vystoupily pod vedením p. uč. Ryklové a Sýkorové děti MŠ ze třídy Berušky a Koťata na sjezdu obce Baráčníků v Dolním Bousově. Paní učitelky děkují všem přítomným, dětem a především jejich rodičům, kteří byli ochotni své děti v den pracovního volna přivézt. Vystoupení se vydařilo a všem se líbilo. Fotečky z vystoupení lze nalézt na stránkách třídy Berušek.

5.10. MŠ: Pozvánka

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na schůzku rodičů budoucích školáků. Schůzka proběhne v úterý 24.10. 2017 od 16.00 hodin ve třídě ,,SLUNÍČKA". Schůzky se zúčastní paní učitelky 1. stupně ZŠ v Dolním Bousově a paní učitelky Mateřské školy. Rodiče budou informováni o průběhu zápisu a o tom, jak má vypadat domácí příprava budoucích školáků. Těšíme se na vás.

3.10. MŠ: Sběr papíru

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Tradiční sběr starého papíru se uskuteční v pondělí a úterý 23. a 24. 10. 2017. Svázané a zvážené balíky noste před Základní školu do předem připravených kontejnerů. Počet kilogramů zapisujte do připraveného formuláře ve vaší šatně Mateřské školy. Výtěžek ze sběru bude použit na akce a pomůcky pro vaše děti. V rámci recyklace sbíráme použité baterie, které můžete vložit do označené krabice v šatně Mateřské školy. Jejich sběrem získáme pomůcky do našich tříd. Dále v rámci charitativní akce sbíráme plastová víčka na pomoc postiženému chlapci. Více informací najdete přímo na sběrném místě, které se nachází v bude Mateřské školy ul. Zahradní, levý vchod do tříd Koťata a Berušky v přízemí. Všem účastníkům moc děkujeme. Chraňme přírodu a pomáhejme si.

13.09. MŠ: Třídní schůzky

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se konají v úterý 19. 9. 2017 pro rodiče dětí ze třídy SLUNÍČKA A VČELIČKY ve třídě Sluníčka a ve středu 20. 9. 2017 pro rodiče dětí ze třídy KOŤATA a BERUŠKY ve třídě Koťata, vždy od 16:00 hodin.

více

13.09. MŠ: UPOZORNĚNÍ

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ

Vážení rodiče, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školní zahrady Mateřské školy v Zahradní ulici, je přísný zákaz na její vstup. Děkujeme vám za pochopení. 

31.08. MŠ: Nová telefonní čísla

Eva Jirků

Nová telefonní čísla pro jednotlivé třídy:

Koťata     778 061 732 (tř. uč. Svobodová Alena, Jirků Eva)

Berušky   608 180 745 (tř. uč. Ryklová Marie, Sýkorová Jana)

Sluníčka  608 172 948 (tř. uč. Nechanská Radka, Jenčková Radka)

Včeličky   778 061 729 (tř. uč. Jenčková Jana, Šulcová Marcela)

31.08. MŠ: Otevírací doba

Eva Jirků

Vážení rodiče, dovolujeme si vám oznámit změnu otevírací doby od 4. 9. 2017

 

   6,30 -   8,00 hodin

 12,00 - 12,30 hodin

 14,30 - 16,00 hodin

 

Děkujeme za pochopení.

17.05. MŠ: Zápis do MŠ

Eva Jirků

Ve dnech 4. a 5. května 2017 proběhl v naší mateřské škole zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Celkem bylo přijato 42 dětí z Dolního Bousova a okolních obcí. Během zápisu měly děti možnost pohrát si ve třídě, prohlédnout si zázemí školky a výrobky ostatních dětí z mateřské školy. Starší děti ze školky si jako upomínku pro své nové kamarády připravily malý dáreček. Od září se na všechny děti těší kolektiv MŠ a hlavně jejich noví kamarádi.

10.04. MŠ: Zápis do MŠ

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Zápis do MŠ Dolní Bousov je stanoven na 4. – 5. května 2017. Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Více

2.04. MŠ: Vyrábíme Moranu

Pavlína Švajdová

Chlebová Morana Poslední týden v březnu jsme se pustily do výroby Morany (Smrťáka). Celá třída Berušek přemýšlela, jaký materiál použít, aby co nejméně uškodil rybám a přírodě. Nakonec jsme použily starý chléb a rohlíky - rybky a kachny nakrmí a neublíží. Při výrobě jsme si zopakovaly části lidského těla. Fotogalerie

více

16.03. MŠ: Návštěva v ZŠ

Marie Ryklová

Ve čtvrtek, dne 16. 3. navštívily děti z MŠ vyučovací hodinu starších kamarádů prvňáčků v ZŠ. Ve škole se jim moc líbilo a už se těší k zápisu. Fotogalerie

21.02. MŠ: Týden bez TV

Pavlína Švajdová

Paní učitelka ze třídy Berušky, nám dětem v pondělí oznámila, že se celý týden budeme muset obejít bez TV. Ale to není všechno, také nemáme používat počítač, CD a mobil. Jak se jen obejdeme bez oblíbených pořadů a bez videoher? více

16.02. MŠ: Hraní v MŠ

Marie Ryklová

Hraní v mateřské škole: " Mámo, táto, pojď si se mnou hrát do školky..."   Zveme děti a rodiče po zápisu  na hraní v mateřské škole v Zahradní 534. Hraní začne ve středu 24. 5. 2017 u Berušek  a končí středou 28. 5. 2017. Data a místa konání budou upřesněna 24. 5. 2017. Těší se p. učitelky a školka plná hraček!

16.02. MŠ: Zápis do MŠ

Marie Ryklová

Mateřská škola oznamuje: Zápis do mateřské školy se koná ve dnech 4. a 5. května 2017(čtvrtek, pátek) od 13.00 do 16. 00 hodin. K zápisu s sebou přineste vyplněnou přihlášku do MŠ (potvrzenou od lékaře), svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Přihláška je k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy. Těšíme se na Vás!

11.02. MŠ: Malujeme do sněhu

Pavlína Švajdová

Děti ze třídy Berušky využily zimního počasí a vyzkoušely si malovat do sněhu ... Fotogalerie

6.02. MŠ: Krmení zvířátek

Marcela Vodhánělová

V pátek 27. 1.  putovaly děti ze Včeliček za zvířátky na Bakovku v Dolním Bousově. V batůžku nesly zvířátkům dobroty na přilepšenou v tomto mrazivém období. Během cesty  rozpoznávaly děti různé stopy zvířátek a druhy ptáků. Fotogalerie

22.10. MŠ: Vystoupení

Marie Ryklová

V sobotu dne 22. 10. vystoupily děti z naší mateřské školy  na Valném shromáždění Baráčnické obce Dolní Bousov. Vystoupení mělo úspěch. Poděkování patří především šikovným dětem, jejich rodičům, kteří byli ochotni své děti v den volna přivézt a také p. učitelkám naší mateřské školy. Fotogalerie

10.10. MŠ: Berušky u hasičů

Marie Ryklová

V pátek, dne 7. 10. 2016, navštívila třída Berušky dolnobousovské hasiče. Vyprávění, předvedení výstroje a výzbroje hasičů panem Hrušovským bylo velmi poutavé, poučné a patří mu za vše velké poděkování. Fotogalerie

11.09. MŠ: Noví kamarádi

Marie Ryklová

Ve čtvrtek, dne 1. 9. 2016 přivítala mateřská škola nové kamarády. Přejeme jim, aby byli v mateřské škole spokojení. Děti a kolektiv mateřské školy. Fotogalerie

10.06. MŠ: Informativní schůzka

Marie Ryklová

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých do naší mateřské školy s nástupem od 1. 9. 2016 se koná v úterý 21. 6. 2016 od 16 hodin v budově MŠ  - Zahradní ulice, čp. 534 ve III. třídě - Sluníčka.

9.06. MŠ: Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Marie Ryklová

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov po proběhnutém zápisu ve dnech 26. 5. a 27. 5. 2016 pro školní rok 2016/2017 s nástupem 1. 9. 2016. Rodiče si mohou rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vyzvednout od 21. 6. 2016 v mateřské škole u paní učitelky Ryklové nebo Nechanské.

27.05. MŠ: Zápis do MŠ

Marie Ryklová

Dne 26. a 27. 5. 2016  se přišlo zapsat do naší mateřské školy celkem 54 předškoláčků z Dolního Bousova a z okolních obcí. Děti si mohly prohlédnout třídu, pohrát si a občerstvit se drobnými pamlsky. Pro vzpomínku na zápis  děti dostaly drobné dárečky, které pro ně vyrobili kamarádi z MŠ. Fotogalerie

24.03. MŠ: Hraní v MŠ

Marie Ryklová

Zveme děti a rodiče na hraní v MŠ "Táto, mámo pojďte si se mnou hrát do školky!" Hraní začíná ve středu 4. 5. 2016 od 14.45 do 16.00 hod. ve třídě Včeliček, v budově MŠ ul. Školní 186. Další termíny a místa konání budou upřesněna u Včeliček. Těší se na Vás p. učitelky a školka plná hraček!

24.03. MŠ: Zápis do MŠ

Marie Ryklová

Vážení rodiče, zápis do MŠ se koná ve čtvrtek 26. 5. 2016 a v pátek 27. 5. 2016 od 13.00 do 16.00 hod. K zápisu s sebou přineste vyplněnou přihlášku do MŠ, občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihlášku do MŠ k vytištění naleznete na stránkách školy, k vyzvednutí je v MŠ u p. uč. Ryklové nebo Nechanské.

30.11. MŠ: Vánoční rozjímání

Marie Ryklová

Mateřská škola srdečně zve rodiče, prarodiče a ostatní přátele školy na vánoční besídky: ve čtvrtek 10. 12. 2015 u Koťat, ve středu, dne 16. 12. 2015 u Včeliček, ve čtvrtek, dne 17. 12. 2015 u Berušek a v pátek, dne 18. 12. 2015 u Sluníček. Začátky jsou vždy v 15.15 hod. Těšíme se na Vás.

30.11. MŠ: Rozsvícení vánočního stromu

Marie Ryklová

V neděli, dne 29. 11. 2015 se na dolnobousovském náměstí rozsvěcoval vánoční strom. Této akce se zúčastnily také děti z naší mateřské školy. Za účast, statečnost a šikovnost jim patří velké poděkování. Poděkování patří také rodičům, kteří na  tuto akci své děti přivedli i za nepříznivého počasí a p. učitelkám Svobodové, Nechanské, Sedláčkové a Vodhánělové za zajištění a organizaci vystoupení.

4.11. MŠ: Mateřská škola na výlovu

Marie Ryklová

Červenský rybník byl začátkem listopadu vypuštěn a v úterý, dne 3. 11. 2015 se uskutečnil jeho výlov. Jsme zvídavé děti a nesměly jsme u výlovu chybět. Vše se nám moc líbilo a sluníčko nám krásně svítilo. Děti z mateřské školy v Dolním Bousově.

2.11. MŠ: Listopadové pohádky

Marie Ryklová

Ve středu, dne 4. 11. 2015 navštíví naši mateřskou školu hudební agentura PERŠTEJNI s pohádkou "Dračí aneb trable s princeznou" a v pátek, dne 20. 11. 2015 naši MŠ navštíví divadélko KOLOBĚŽKA s pohádkou "Jak čerti pekli vánoční cukroví".

19.10. MŠ: Poděkování

Marie Ryklová

V sobotu, dne 17. 10. 2015 se konala výroční schůze obce baráčnické z Dolního Bousova. Děti naší MŠ ze tříd Berušky a Sluníčka zpestřily program zasedání básněmi, písněmi a tanečky. Poděkování patří především našim šikovným dětem a jejich rodičovskému doprovodu, tak i p. učitelkám Nechanské, Sedláčkové a Ryklové za nastudování a zajištění akce.

19.10. MŠ: Pohádkový podzim

Marie Ryklová

V pátek, dne 23. 10. 2015 navštíví naši MŠ divadélko KOLOBĚŽKA s Houbařskou pohádkou a v úterý, dne 27. 10. 2015 naši MŠ navštíví divadélko D. Čemusové s pohádkou MUZIKANTSKÝ ROK.

28.05. MŠ: Pozvánka pro rodiče

Marie Ryklová

Pozvánka pro rodiče: Ve čtvrtek, dne 4. 6. 2015 proběhne informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí do mateřské školy (na  šk. rok 2015 - 2016 od 1. 9. 2015). Schůzka se koná od 16. 15 hodin ve II. třídě MŠ - Berušky (I. poschodí). Na Vaši účast se těší M. Ryklová a R. Nechanská

4.05. MŠ: Zápis k předškolnímu vzdělávání

Ing. Šárka Švábková

Mateřská škola v Dolním Bousově oznamuje,  že výsledky přijímacího řízení do  MŠ na školní rok 2015/2016 s nástupem 1. 9. 2015,  jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na informační tabuli před mateřskou školou.

3.05. MŠ: Čarodějnické čarování

Marie Ryklová

Ve čtvrtek, dne 30. 4. 2015 v 9.00 hodin, přiletěly čarodějnice z mateřské školy v Zahradní ulici, čp. 534, do ulice Školní a popřály nově otvírané třídě MŠ samé hodné a pilné dětičky. "Ježibaba s ježibabou na náměstí za pekárnou novou školku viděly, když na výlet letěly. Čáry - máry školička se otvírá, přejeme jí hodně dětí a ať je stále plničká." více

14.04. MŠ: Informativní schůzka

Marie Ryklová

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2014/2015 s nástupem 1. 5. 2015 se koná v úterý, dne 21. 4. 2015 v 16. 15 hodin. Schůzka se uskuteční ve třídě Včeliček v nově zrekonstruované budově  čp. 186 v ulici Školní (naproti ZŠ T. G. Masaryka).

14.04. MŠ: Zápis k předškolnímu vzdělávání

Marie Ryklová

Mateřská škola v Dolním Bousově oznamuje,  že výsledky přijímacího řízení do  MŠ na školní rok 2014/2015 s nástupem 1. 5. 2015,  jsou od 14. 4. 2015 zveřejněny na webových stránkách školy a na informační tabuli před mateřskou školou. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2014/2015 s nástupem 1. 5. 2015, v písemné podobě, si mohou rodiče osobně vyzvednout v mateřské škole a to ve dnech od 14. 4. do 21. 4. 2015.

3.03. MŠ: Zápis

Marie Ryklová

Vážené děti, maminky a tatínkové! Zápis do Mateřské školy v Dolním Bousově na školní rok 2015/2016 se koná ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 12:00 – 15:30 hod. a v pátek 3. 4. 2015 od 9:00 – 12:00 hod. ve II. třídě mateřské školy "U BERUŠEK". Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a svůj průkaz totožnosti. Na všechny děti a jejich rodiče se těší paní učitelky.

18.02. MŠ: Zápis do MŠ

Marie Ryklová

Mateřská škola v Dolním Bousově oznamuje: Přihlášky k zápisu dětí do mateřské školy si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři mateřské školy v tyto úřední dny a hodiny: od 16. do 20. března 2015 od 8°° do 10°° hodin a od 23. do 27. března 2015 od 12.30 do 15°° hodin. Termín zápisu bude upřesněn touto cestou, městským rozhlasem a informačními  plakátky.

Stránka 1 z 2  > >>