Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Pojďte s námi do pohádky . . .

Mgr. Ingrid Mendlíková

      Na začátku se žáci rozdělili do čtyřčlenných skupin a každá skupina si musela vymyslet "pohádkový" název. Pak se každá skupinka představila krátkým programem. Jednotlivé skupiny mezi sebou soutěžily.  A jaké plnily úkoly? Například dostaly tři rozstříhané obrázky, musely je sestavit, určit, z které knihy ilustrace pochází a kdo je jejím autorem. Pak také opravovaly popletené názvy pohádek, přiřazovaly autora k názvu knihy, hledaly k sobě pohádkové postavy nebo na základě okopírované ilustrace z knihy určovaly její název, autora a ilustrátora. Pracovali jsme také s interaktivní tabulí, děti určovaly postavičky na obrázcích nebo autora ilustrací, ve větách hledaly schované pohádkové postavy.

    Cílem hodiny bylo zopakovat si učivo o pohádkách, zasoutěžit si, zkusit si spolupráci ve skupinách a také si užít trochu legrace. Myslím, že hodina se vydařila a dětem se líbila.