Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Školák: Druhé místo v kraji!

Mgr. Ingrid Mendlíková

Podstatnou součástí celého dopoledne byly workshopy fotografování, moderování, správného mluvení, sestavování zprávy… Děvčata si mohla vybrat dva ze šesti nabízených workshopů. Zvolila si téma Portrétní fotografie a Moderování. První dílnu vedla paní Irena Špačková, která na škole vede specializační dílnu AVDM (audio, video a digitální média) – obor fotografie.

Seznámila děvčata s tím, jak přistupovat k focení, jak držet fotoaparát, jak si správně stoupnout, jak si připravit fotografovaný objekt. Dívky si vyzkoušely, jak správně fotit, dozvěděly se, že velmi důležitou úlohu při portrétní fotografii hraje světlo, některé si zkusily i roli fotografovaného.

Druhý workshop vedl pan Miroslav Brada, který se kromě jiného podílel na realizaci různých pořadů v některých televizích, na škole vyučuje například dramaturgii, marketing a komunikaci. V úvodu mluvil o nejlepších zahraničních i našich moderátorech, shrnul zásady správného vystupování a vyjadřování a pak už si všichni účastníci tohoto workshopu vyzkoušeli, jaké to je předstoupit před lidi a minutu plynule mluvit na zadané téma. Děvčata se tohoto úkolu zhostila velice dobře, mluvila plynule, souvisle, některá používala doporučená gesta, byly vtipná a pohotová. Pan Brada každý projev okomentoval, vyzdvihl klady a popřípadě upozornil na chyby. V případě našich děvčat to ale nebylo zapotřebí, dokonce je velice chválil.

Já, protože jsem se nemohla zúčastnit kurzu fotografování, neboť paní Špačkové vadila přítomnost pedagogů, jsem se šla podívat na workshop rétoriky, tedy správného mluvení. Vedl ho herec, dabér a vysokoškolský pedagog pan Martin Janouš, který kromě jiného také dabuje několik postav v Simpsnových. Naučil nás správně dýchat, poradil, jak správně vyslovovat, učili jsme se hospodařit s dechem a rozmluvit se, vyzkoušeli jsme si také mnoho různých jazykolamů. Výsledkem bylo namluvení reklamního spotu. Musím podotknout, že nejlépe šly všechny tyto disciplíny nám učitelům.

 

 

V odpoledních hodinách proběhlo samotné vyhlášení výsledků a předání diplomů v jednotlivých kategoriích. Kromě Středočeského měly všechny kraje včetně Prahy mizivou účast, takže se udělovalo pouze první, výjimečně druhé místo. Došlo tedy k tomu, že se na několika prvních místech ocitly časopisy ne příliš vysoké úrovně, některé měly jen pár stránek, nezajímavou náplň a tragickou grafiku. Pouze ve Středočeském kraji bylo zastoupení tradičně velmi bohaté, letos byla dokonce účast větší než v předcházejících letech.

Účast v soutěži byla pro nás velkou motivací. Děkuji celému redakčnímu týmu Školáka za příjemnou spolupráci, za nápady i za čas, který našemu časopisu věnují. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že tvoření školního časopisu je pro žáky nejen milým koníčkem, ale naplňuje také jejich nejrůznější potřeby. Prostřednictvím školního časopisu prezentujeme naši školu, rozvíjíme vzájemnou komunikaci, vlastním projevem se můžeme seberealizovat, podporujeme kolektivní práci a při vydání nového čísla se nám dostává uspokojení z vydařeného výsledku. Psaní školního časopisu není určeno jen jazykovým géniům a jedničkářům. Školní časopis dává šanci všem bez rozdílů.

 

Všechny časopisy, které v krajských kolech soutěže "Školní časopis roku" obsadily první či druhou příčku, postoupí i do celostátního kola. To se bude konat na přelomu listopadu a prosince v Brně. Naše redakce je samozřejmě pozvaná také.

 

Vyšší odborná škola publicistiky se již v roce 2014 stala partnerem soutěže Školní časopis roku, kterou pořádá již tradičně Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Jako partner soutěže vedle podpůrných aktivit, kurzů a workshopů pořádá také vyhlášení krajských kol soutěže pro Prahu, Středočeský, Liberecký, Plzeňský kraj a pro kraj Ústecký.