Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Lidice pro 21. století

Mgr. Ingrid Mendlíková

14. června tedy pojedou zástupci jednotlivých tříd, jejichž práce byly nejlepší, na slavnostní vyhlášení. Zároveň navštívíme i pietní území Ležáky a tamní muzeum a zřejmě i Muzeum loutkářských kultur v krásném historickém městě Chrudimi.

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let.

Letošní dvanáctý ročník přinesl změnu v poměru faktografických a interpretačních otázek. Převážil počet otázek interpretačních nad faktografickými. Cílem této změny je podpořit schopnost nezávislého myšlení účastníků soutěže tak, aby pomocí vlastního úsudku a vědomostí dokázali dojít ke správnému řešení otázky.

Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií. Žáci mohou soutěžit v jednom ze čtyř soutěžních jazyků. Porotu tvoří historikové, pedagogové, literáti, pamětníci či vysokoškolští studenti.

Naše žáky práce bavila a k řešení testu s patnácti těžkými otázkami přistupovali zodpovědně. Druhým úkolem bylo napsat slohovou práci. Soutěžící si opět mohli vybrat ze dvou témat, která byla letos pro obě kategorie stejná: 

1) K čemu jsou dnes pomníky a památná místa?
2) Co pro mě znamená slovo svoboda.

Těší nás, že naše žáky tato soutěž stále baví a že témata slohových prací je dokáží oslovit. Není jednoduché zadaná témata zpracovat, ale mnozí z žáků naší školy si s tím poradili více než dobře. Za výborné výsledky v testu i za pěkné slohy všem dětem děkujeme. Poděkování si také zaslouží i učitelé, kteří se na organizaci soutěže podíleli.