Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Přijetí do školní družiny

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny pro školní rok 2017/2018. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a školou stanovených kritérií pro přijímání žáků do školní družiny jsou všichni žáci, kteří odevzdali řádně a včas vyplněnou přihlášku, přijati. Žákům, kteří podají přihlášku po termínu zápisu, bude nabídnuto zařazení do školní družiny v případě neobsazení nebo uvolnění zbývajících volných míst určených pro žáky 1. ročníků. Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, bude toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.