Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Historie je tu s námi

Mgr. Ingrid Mendlíková

19. září 2017

         Exkurze však začala v náchodském muzeu. Mají zde velice pěknou expozici zachycující dějiny Náchodska od počátku dějin až po konec 20. století. Připravila jsem pro děti pracovní listy, do nichž zapisovaly různé údaje týkající se expozice a budovy muzea. Hlavním cílem bylo, aby si děti dokázaly samy zjistit potřebné informace a aby si zopakovaly loňské učivo. Expozice k 18. a 19. století pak uvedla žáky do učiva osmého ročníku. 

V Náchodě také osmáci navštívili výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie, kterou na letošní podzim připravilo Regionální muzeum v Náchodě ve výstavní síni. http://www.muzeumnachod.cz/index.php/2017/04/01/krasne-casy-monarchie/

       Další zastávkou byla městská památková rezervace, malebné městečko s ještě malebnějším renesančním náměstím, Nové Město nad Metují. Osmáci navštívili renesanční zámek (patří dnes soukromému majiteli panu Bartoňovi, který ho zdědil po svých rodičích) a mohli sledovat vývoj nábytku od renesance až po secesi, v zámecké zahradě obdivovali sochy trpaslíků významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, prohlédli si zámecký park  upravený ve francouzském stylu, k němuž vede zastřešená lávka postavená významným secesním architektem Jurkenikem. I tady pracovali žáci s pracovními listy. Během rozchodu děti zakreslovaly např. tvary renesančních štítů, zjišťovaly a zapisovaly různé zajímavosti týkající se dějin města, každý měl také za úkol získat nějaký materiál o městských památkách a zajímavostech a navštívit informační centrum.

       Doufám, že exkurze přispěla k tomu, že se děti přesvědčily, že si dokáží získat spoustu potřebných informací různými způsoby samy a že si zároveň uvědomily, že historie není něco dávno zaniklého, ale že nás obklopuje, že na ni navazujeme, že v ní žijeme a je stále živá.