DESATERO PRO RODIČE A UČITELE

aneb jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci?

Pro rodiče:

- učitel není váš protivník, ale parťák při výchově dítěte

- učitel není váš pedagogický sluha, ale odborník na vzdělávání s vysokoškolským diplomem

- lepší je zdvořilý dotaz než bojovný postoj

- informace od dětí si ověřujte, mohou být i zkreslené

- učitele před dětmi nepomlouvejte, pokud se objeví problém, řešte ho se školou

Pro učitele:

- rodiče jsou vaši partneři, mluvte s nimi jako se sobě rovnými ne jako s dětmi

- rodiče nejlépe znají své dítě, vnímejte je jako "experty"

- s rodiči komunikujte přímo, ne prostřednictvím dítěte

- dítě je plnoprávnou součástí učitelsko - rodičovské diskuze, respektujte to

- dotaz či kritiku neberte jako osobní útok, ale příležitost ke zdravé sebereflexi