PORUCHY UČENÍ


CO JE "SPU"?


= specifické poruchy učení neboli vývojové poruchy učení


Jsou připisovány dysfunkcím centrálního nervového systému, vznikají během vývoje dítěte a projevují se až v určitých situacích vyvolaných vnějšími okolnostmi. SPU se začínají projevovat zejména ve školním věku a mohou být provázeny dalšími obtížemi souvisejícími se školní úspěšností, které s SPU mohou i nemusí souviset (výchovné, smyslové, rodinné apod.)


Mezi nejběžnější poruchy učení patří:

Dyslexie = porucha osvojování čtenářských dovedností
Dysgrafie = porucha osvojování psaní
Dysortografie = porucha pravopisu
Dyskalkulie = porucha matematických dovedností

 

Jak žádat o IVP?

Postup najdete v Dokumentech ke stažení na úvodní stránce poradenského centraVíce informací: http://www.zsdb.cz/uploads/pdf/Poradensk%C3%A9%20centrum/vykladspu.pdfDoporučujeme:

www.onlinecviceni.cz

www.neurobik.cz

www.vcelka.cz

www.dyscentrum.org.cz

www.tobias-ucebnice.cz

www.zelinkova.cz

www.gemis.cz

www.razdva.cz/arid/dyscom

http://diktaty.ewa.cz

www.silcom-multimedia.cz

www.terasoft.cz

Literatura - dysoftografie:

Michalová, Z.: Barevná pravidla

Jirušková, M.: Dysortografické tabulky a pracovní listy

Literatura - oslabené funkce:

Zelinková, O.: Cvičení sluchové analýzy a syntézy

Zelinková, O.: Čtenářské tabulky

Bednářová, J.: Prostorová orientace

Rezková, V.: Cvičíme paměť

Pokorná, V.: Cvičení pro děti s SPU

Pokorná, V.: Rozvoj vnímání a poznávání