INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN = IVP

 

1. Co je IVP?

 • IVP (Individuální vzdělávací plán) je dohoda mezi školou, žákem a rodiči, upravující formy a cíle vzdělávání.

 • IVP je stanoven zejména pro žáky mimořádně nadané a žáky se zdravotním postižením

 • vyšetření a písemné doporučení vypracovává pouze školské poradenské pracoviště, v naší oblasti jde o

  • Pedagogicko-psychologickou poradnu v Mladé Boleslavi (PPP SK MB)

  • Speciálně pedagogické centrum v Mladé Boleslavi (SPC MB)

 • poradna na základě odborného vyšetření vypracuje Zprávu, kde doporučí škole práci se žákem

 • vzdělávání podle IVP následně povoluje ředitelka školy

 

 

2. Jak získat IVP?

 • rodiče musí s dítětem navštívit poradnu, kde získají odborný posudek

 • škola na základě doporučení z poradny a žádosti rodičů vypracuje IVP, žádost lze stáhnout na stránkách Poradenského centra