Pokladna

telefon: 608 058 209 (p. Lenka Zimová)
email: ucetni@zsdb.cz

Po

7:15 - 12: 00        13:00 - 16:30

Platby přes účet - č. účtu: 181799834/0300

Školné MŠ:
VS: přidělen
částka: 350 Kč. Splatné nejdéle k 20. dni v měsíci, platby se provádí předem (např.: do 20. 9. na říjen)

Kroužky: VS: 20161 částka: 450 Kč. Částka 450 Kč za pololetí (za 1. pololetí splatnost do 31. 10., za 2. pololetí do 28. 2.

Do zprávy příjemci napsat jméno žáka, třídu a zkratku kroužku

např. F (florbal), Ang. (angličtina)...

Družina: VS: 20162 částka 800 Kč za pololetí ( za 1. pololetí splatnost do 15. 10., za 2. pololetí do 28. 2.)

Do zprávy příjemci napsat jméno žáka a třídu .

Žáci školy mají možnost platit také v út, čt, pá od 7.35 - 14.30 hod přímo ve škole v kanceláři p. účetní.

Jiné platby placené přes účet ověřte telefonicky s p.  Zimovou.