Informace

DENNÍ REŽIM

6.15  – 8.00       – ranní hry dle vlastní volby, plnění IP s učitelkou

8.00 – 8.45        – ranní rituály, ranní cvičení, pohybová hra, hygiena

8.45 – 9.00       – stolování, svačina, hygiena 

9.00 – 9.30       – příprava na výchovně vzdělávací činnosti, didakticky cílené

činnosti, spontánní hry

9.30 – 11.30       – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, pobyt v šatně,

hygiena před stolováním (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

11.30 – 12.00       – stolování, oběd

12.00 – 14.00       – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, vstávání

13.30 – 14.00       – věkové zvláštnosti – individuální přístup, náhradní činnosti

14.00 – 14.30       – pohybová aktivita – PH, hygiena

15.30 – 14.45       – stolování, svačina

16.45 – 16.15      – odpolední zájmové hry, opakovací činnosti, pobyt na školní

zahradě (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

Možné změny:   – vliv počasí ( silný déšť, náraz. vítr, inverze, mráz pod -10ºC )

– akce třídy

– akce školy

Informace pro zadání trv. příkazu:

Školné 2019/2020

Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 181799834/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka: 450 Kč

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Stravné 2019/2020

Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 265627730/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka:   

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem!!!

Konzultační hodiny pro rodiče v MŠ

Radka Nechanská, zástupkyně pro MŠ

Bc. Jana Jenčková, zástupkyně pro MŠ

Nebo po domluvě.

Ostatní pedagogický personál předem po domluvě, mimo jejich přímou pedagogickou činnost.