Výběrová řízení

 

Výběrové řízení na nákup zařízení

Zadávací dokumentace

Kupní smlouva

Čestné prohlášení dodavatele

Krycí list nabídky