Charakteristika školy

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

Naše škola je úplná s 1. až 9. ročníkem, vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Realizací projektů zaměřených na oblast ICT a interaktivní výuku (5 interaktivních tabulí ActivBoard, interaktivní učebnice) se daří modernizovat vzdělávací proces a zvyšovat kvalitu cizojazyčného vzdělávání. Škola se výrazně podílí na celé řadě sportovních aktivit, v soutěžích dosahuje významných úspěchů. Realizujeme také řadu školních a mimoškolních aktivit – vlastní školní časopis „Školák“, projekty Lidice pro 21. století, Krokus, Příběhy bezpráví, Vánoční sbírka, Recyklohraní, jazykové poznávací zájezdy, sportovní soutěže, olympiády, projekt spolupráce s knihovnou „Kamarádi knihovny“.

Žáci mají možnost výběru z několika zájmových  kroužků – angličtina, keramika, florbal, gymnastika, stolní tenis, pohybové a sportovní hry, minivoleybal, zábavná matematika. V rámci výuky zajišťujeme plavecký výcvik, dopravní výchovu, lyžařský výcvikový kurz. Pro zájemce nabízíme předplatné divadelních představení v Mladé Boleslavi. Ve škole mají žáci 1. stupně díky projektu „Ovoce do škol“ nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma, dále jsou pak pro všechny žáky přístupné dotované mléčné výrobky. Každý žák má přidělenou uzamykatelnou šatní skříňku, na klíč je vybírána vratná záloha 50 Kč. Volba a odhlašování obědů ve školní jídelně je možné prostřednictvím internetového programu www.e-jidelnicek.cz. Pro odběr obědů slouží strávníkům čipy v ceně 145 Kč.

Informace o výsledcích vzdělávání (průběžná klasifikace a kázeňská opatření) jsou rodičům žáků 4. – 9. ročníku přístupné prostřednictvím internetové žákovské knížky ve webové aplikaci Bakaláři http://znamky.zsdb.cz/bakalari/login.aspx po zadání přístupových údajů. Pro komunikaci se zaměstnanci školy mohou rodiče využívat školní email skola@zsdb.cz, zastupce@zsdb.cz případně v aplikaci Bakaláři systém pro odesílání zpráv Komens.