Projekty

Projekt

DIGITU – DIGITAM

je spolufinancován Evropskou unií.

Šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_067/0012322

logo šablonyII
Projekt
Společně pro budoucnost II.
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality ve vzdělávání o rozvoj klíčových kompetencí žáků v Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Dolní Bousov.Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014699

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003137 Logo projektu

Naše škola se zapojila do projektu “Společně pro budoucnost”. Projekt v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemnou spolupráci pedagogů, společné vzdělávání žáků a na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Logo projektu
Naše škola se zapojila do projektu “Dotkněme se budoucnosti” další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií, realizovaného v rámci výzvy č. 51 EU OP VK, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0018.
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
http://budoucnost.tev.cz
Naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM,  jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Celková výše této dotace je 1 425 000 Kč pro naši školu. Naše škola se rozhodla pro využití šablon, které podporují  počítačovou gramotnost žáků a učitelů a dále pak šablon, které zvyšují efektivitu a kvalitu výuky cizích jazyků.
Škola je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! Jedná se o dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. (dále společně jen „Společnosti“), který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ) (dále jen „školy“), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Stránky projektu.
Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Stránky projektu
Projekt se týká vytvoření rozmanitých přírodních biotopů v blízkosti školy. Záměrem je přírodní učebna s prvky navrženými tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik různých biotopů s přirozeným výskytem rostlin i živočichů. Základem je malé školní arboretum, na které navazuje biotop luční, vodní a suchá zídka.
Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole 
Získali jsme značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšná společnost EDUin. Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a informací o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků. Stránky projektu