Informace

DENNÍ REŽIM

6.15 – 8. 00 – ranní hry dle vlastní volby, plnění IP s učitelkou
8.00 – 8. 45 – ranní rituály, ranní cvičení, pohybová hra, hygiena
8.45 – 9. 00 – stolování, svačina, hygiena
9.00 – 9. 30 – příprava na výchovně vzdělávací činnosti, didakticky cílené
činnosti, spontánní hry

9.30 – 11. 30 – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, pobyt v šatně,
hygiena před stolováním (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

11.30 – 12. 00 – stolování, oběd
12.00 – 14. 00 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, vstávání
13.30 – 14. 00 – věkové zvláštnosti – individuální přístup, náhradní činnosti
14.00 – 14. 30 – pohybová aktivita – PH, hygiena
14.30 – 14. 45 – stolování, svačina
14.45 – 16. 15 – odpolední zájmové hry, opakovací činnosti, pobyt na školní
zahradě (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

Možné změny: – vliv počasí ( silný déšť, náraz. vítr, inverze, mráz pod -10ºC )

Informace pro zadání trv. příkazu:
Školné 2019/2020
Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 181799834/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka: 450 Kč

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Stravné 2019/2020
Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 265627730/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka:

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem!!!

Konzultační hodiny pro rodiče v MŠ

Radka Nechanská, zástupkyně pro MŠ

Bc. Jana Jenčková, zástupkyně pro MŠ

Ostatní pedagogický personál předem po domluvě, mimo jejich přímou pedagogickou činnost.

 

Otevření a uzamknutí MŠ

Otevření MŠ:                                            Uzamknutí MŠ

6:15 – 8.00                                                 8:00 – 12:00

12:00 – 12:30                                            12:30 – 14:30

14:30 – 16:15                                            16:15 – 6:15