Informace

DENNÍ REŽIM

30 – 8. 00 – ranní hry dle vlastní volby, plnění IP s učitelkou
00 – 8. 45 – ranní rituály, ranní cvičení, pohybová hra, hygiena
45 – 9. 00 – stolování, svačina, hygiena
00 – 9. 30 – příprava na výchovně vzdělávací činnosti, didakticky cílené
činnosti, spontánní hry

30 – 11. 30 – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, pobyt v šatně,
hygiena před stolováním (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

30 – 12. 00 – stolování, oběd
00 – 14. 00 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, vstávání
30 – 14. 00 – věkové zvláštnosti – individuální přístup, náhradní činnosti
00 – 14. 30 – pohybová aktivita – PH, hygiena
30 – 14. 45 – stolování, svačina
45 – 16. 00 – odpolední zájmové hry, opakovací činnosti, pobyt na školní
zahradě (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

Možné změny: – vliv počasí ( silný déšť, náraz. vítr, inverze, mráz pod -10ºC )

Informace pro zadání trv. příkazu:
Školné 2018/2019
Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 181799834/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka: 350 Kč

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Stravné 2018/2019
Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 265627730/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka:

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem!!!

Konzultační hodiny pro rodiče v MŠ

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ:

12:30 – 13:00 v lichém týdnu

15.30 – 16:00 v sudém týdnu

Nebo po domluvě.

Ostatní pedagogický personál předem po domluvě, mimo jejich přímou pedagogickou činnost.

 

Otevření a uzamknutí MŠ

Otevření MŠ:                                            Uzamknutí MŠ

6:30 – 8.00                                                 8:00 – 12:00

12:00 – 12:30                                            12:30 – 14:30

14:30 – 16:00                                            16:00 – 6:30