14.05. UDÁLOSTI: Třeťáci byli u hasičů

Mgr. Jitka Ječná

V pondělí 13. 5. 2019 autobus s žáky třetích tříd naší školy zastavil před branami Hasičského záchranného sboru v Jičíně. Pro děti hasiči nachystali spoustu praktických ukázek. Všichni si mohli zažít jejich práci na vlastní kůži – uhasili si oheň, odstřihli z auta kus plechu, prolezli si zásahová auta a prohlédli si jejich vybavení, zájemci se svezli na záchranné plošině a na závěr se spustili z cvičné konstrukce po laně dolů. Po praktické části byly dětem promítnuty krátké naučné filmy, autentické záběry ze zásahů a dostaly odpovědi na veškeré otázky. Fotogalerie

14.05. SOUTĚŽE: McDonald´s Cup

Mgr. Jiří Kužel

Okrskové kolo proběhlo ve středu 24. 4. v Bakově nad Jizerou. Tento turnaj je pořádán pro první stupeň, mohou hrát chlapci i dívky ve dvou kategoriích: 1.-3. třída = kategorie A, 4.-5. třída = kategorie B. Naše škola měla zastoupení v obou kategoriích. 

více

13.05. UDÁLOSTI: Zápis do ZŠ

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Ve dnech 4. – 5. 4. 2019 proběhl zápis do základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 67 dětí. Z nich bylo 47 dětí přijato k základnímu vzdělávání, 11 dětí má odklad školní docházky a 9 dětí nastoupí jinam. Děti celým zápisem provázela africká zvířátka a pomáhala jim splnit rozmanité úkoly, které by měl každý budoucí prvňáček zvládnout před nástupem do školy. Na všechny přijaté děti se těší jejich nové paní učitelky, Mgr. Vladimíra Nocarová a Mgr. Zdeňka Skálová. Fotogalerie

13.05. UDÁLOSTI: Sběr papíru

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Ve dnech 16. a 17. dubna 2019 proběhl tradiční sběr starého papíru. Opět se podařilo naplnit všech pět kontejnerů. Žáci nahlásili 29 680 kg, ale do sběrny bylo skutečně odevzdáno 25 680 kg. Již tradičně se nám několik tun papíru někde zatoulalo. I přesto výtěžek činí 51 360 Kč. Polovina z částky je určena jednotlivým třídám, druhá polovina slouží k zakoupení cen a diplomů pro žáky školy. Děkuji všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru.

5.05. UDÁLOSTI: Jak sedmáci hráli pověsti

Mgr. Ingrid Mendlíková

Minulý týden se děti ze 7.A přenesly v čase do doby, kdy zde vládla kněžna Libuše, kdy došlo k dívčí válce a kdy Horymír se svým věrným Šemíkem zdolal vyšehradskou skálu. Nechyběl ani příběh o Krokovi, o Bivojovi, ani příběh velké lásky knížete Oldřicha a Boženy. Fotogalerie

více

5.05. UDÁLOSTI: Videoworkshop

Mgr. Ingrid Mendlíková

V pondělí 29. dubna se sedm žáků, kteří pracují na projektu Příběhy našich sousedů, zúčastnilo zajímavého video workshopu. Konal se v sídle organizace Post Bellum v paláci Lucerna v Praze. Každý tým měl svého lektora, který s našimi dokumentaristy probral jejich "výběrku", tedy sestříhaných 12 minut z celkového, asi hodinu a půl dlouhého záznamu. Fotogalerie

více

4.05. UDÁLOSTI: Péče o zuby

Mgr. Jitka Ječná

Místo učebnice českého jazyka si ve čtvrtek 2. května 2019 žáci 3.B připravili na lavice své zubní kartáčky. Již podruhé přišla dentální hygienistka paní Pastorková dětem ukázat, jak se správně čistí zuby. První hodinu si všichni zopakovali základní informace o chrupu a zubní hygieně a společně si vyplnili křížovku. Podrobně si prohlédli nástroje, které používá zubní lékař. Někteří dostali i rukavici a roušku, které patří k nezbytnému vybavení zubního lékaře či dentální hygienistky. Druhou hodinu si děti po malých skupinkách vyzkoušely správné čištění zubů. Domů odcházely nejen s omalovánkou a malým dárečkem, ale i s informacemi, jak pečovat správně o svůj chrup a proč je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Fotogalerie

29.04. UDÁLOSTI: Recitační soutěž

Mgr. Jitka Ječná

Do krajského kola soutěžní přehlídky sólových recitátorů v Kolíně postoupil s básní Jiřího Žáčka Jak taškář napálil taškáře žák naší školy Šimon Janoušek. Ve školním kole zcela jasně vyhrál v kategorii 1. – 3. třída, v Mladé Boleslavi se umístil ve své kategorii jako druhý. Fotogalerie

více

29.04. UDÁLOSTI: Výchova ke zdraví

Mgr. Nikola Procházková

Dne 9. 4. 2019 se žáci sedmých ročníků v rámci předmětu výchova ke zdraví vydali na exkurzi do Mladé Boleslavi. V programu byla návštěva Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi. Žáci si pod vedením studentů druhých a třetích ročníků vyzkoušeli resuscitaci a první pomoc při různých typech krvácení. Zjistili, že ne vždy je to jednoduché. Dalším bodem programu byla návštěva Dobrovolnického centra při Klaudiánově nemocnici. Fotogalerie

více

28.04. UDÁLOSTI: Výlet do historie

Mgr. Ingrid Mendlíková

Ve čtvrtek 25. dubna se vydali všichni sedmáci v doprovodu svých třídních učitelek na exkurzi do muzea v Benátkách nad Jizerou a do Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova. Fotogalerie 7.A, Fotogalerie 7.B.

více